Logo Teatru Lalka

Zespół artystyczny

Zdjęcie-zespół


Jan Woronko
dyrektorJoanna Rogacka
kierownik artystyczny

Aktorzy:


Inspicjenci: Elżbieta Zajączkowska, Maksymilian Dobrzyński


Honorata Czajkowska-Płatek
koordynator pracy artystycznej


Anna Bojarska
dział promocji